top of page
1000 marzeń

1000 marzeń

photo5976281490570459679.jpg

"1000 Marzeń" został stworzony przez Nikita Litwin — wolontariusz, nauczyciel i muzyk. Projekt ten jest realizowany poprzez zbieranie rysunków dzieci ukraińskich przysłanych
z różnych miast Ukrainy oraz dzieci, które wyjechały z Ukrainy.
Tematem rysunków jest graficzny obraz własnych wspomnień, marzeń, nadziei,
uczuć dziecka związanych z wydarzeniami
na Ukrainie. Wszystkie zebrane rysunki zostaną umieszczone w katalogu, do każdego rysunku zostanie dołączona informacja (imię autora, miejscowość, w której wykonano rysunek
oraz komentarz autora). Rysunki zostaną opublikowane na głównej stronie internetowej poświęconej wystawie charytatywnej Głosu Ukrainy.
Cały dochód z wystawy zostanie przekazany
na rzecz fundacji charytatywnych zajmujących się wspieraniem ukraińskich rodzin dotkniętych wojną.

Dziecko nie rysuje przedmiotu
czy zjawiska, tylko własne jego odczucie!

bottom of page